MUDr. Jiří Šturma

 • maturita – Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 
 • 1981 státní rigorózní zkouška
  Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň, magisterský obor všeobecné lékařství
 • 1985 atestační zkouška 
  specializace v oboru všeobecné praktické lékařství I.stupně
 • 1991 atestační zkouška
  specializace v oboru všeobecné praktické lékařství II.stupně
 • 2008 akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR
  školitel v oboru všeobecné praktické lékařství
 • 2013 diplom celoživotního vzdělávání lékařů, vydaný ČLK
 • 2014 akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR
  školitel v oboru všeobecné praktické lékařství
 • 2018 diplom celoživotního vzdělávání lékařů, vydaný ČLK
nahoru